Stress og mage-tarm problemer

Funksjonelle mage-tarm lidelser er forbigående eller vedvarende problemer i fordøyelseskanalen som ikke vises på medisinske tester og man finner heller ikke noen årsak. Disse lidelsene feildiagnostiseres ofte med matintolleranser og allergier. Det finnes over 20 ulike typer funskjonelle mage-tarm lidelser og irritabel tarm er en av disse, og dette er den mest kjente og mest undersøkte lidelsen. Slike fordøyelsesproblemer er vist å blant annet ha en sammenheng med stress, og i dette innlegget kan du lese mer om sammenhengen mellom stress og fordøyelsesproblemer.

Hva er stress?

En definisjon av stress er at ” stress er en akutt trussel mot homeostasen i en organisme. Trusselen kan være fysisk eller psykologisk, og komme fra miljøet utenfor organismen eller innenfra. Stress fremkaller adaptive responser som forsvarer det indre miljøet og sørger for at organismen overlever”. Stress gjør altså at kroppen reagerer med ulike responser for å best mulig “overleve” situasjonen og dette gjør kroppen med å blant annet å øke blodtrykket og pulsen, skille ut adrenalin, øke blodsukkeret og senke effekten av ulike fordøyelsesmekanismer. Det finnes ulike typer stress: positivt og negativt stress. Negativt stress er når vi tror vi ikke klarer å mestre oppgaven og symptomene på negativt stress innkluderer blant annet irritasjon, hjertebank, tretthet og fordøyelsesproblemer.

Stress og mage-tarm lidelser

Fordøyelseskanalen og immunsystemet vårt responderer ulikt på ulike stressorer (stressende faktorer). Stress kan påvirke ulike fysiologiske funksjoner i fordøyelsen som for eksempel tømming av magesekken, motilitet i magesekken og tarmene, permeabilitet i mucosacellene og barrierefunksjon, sensitivitet og blodtilførsel i tarmveggene. I de siste årene har sammenhengen mellom stress og mikroorganismene i tarmen blitt mer kjent. Bakterier kan direkte respondere på stress relaterte signaler. Flere studier har også vist sammenhengen mellom stress og funksjonelle mage-tarm lidelser. En studie intervjuet 117 IBS pasienter om deres oppfattelse av en stress situasjon i livet over tre tidspunkt; her og nå, etter 6 måneder og etter 16 måneder. Resultatet viste at kronisk stress kunne gi økt symptom intensitet for FGIDs. (Bennett, Tennant, Piesse, Badcock og Kellow, 1998). En annen studie viste at flere personer med magetarm lidelser har et stresset liv sammenliknet med en frisk kontrollgruppe. (Locke, Weaver, Melton og Talley, 2004). Et tredje studie viser at IBS pasienter opplever laboratorieoppgaver som mer stressende enn en gruppe som ikke har symptomer. Dette støtter hypotesen om at de er mer sensitiv for stress i utgangspunktet. (Plante og Ford, 2000)

Nervesystemet og fordøyelsen

Det enteriske nervesystemet er en del av det autonome nervesystemet vårt, og det spiller en avgjørende rolle for fysiologiske funksjoner i magen som sekresjon, motilitet og utskillelse av ulike nevropeptider og hormoner. Det enteriske nervesystemet er lokalisert i tarmen, nærmere bestemt i lagene av vev som ligger rundt spiserøret, magesekken, tynntarmen og tykktarmen. Dersom vi er stresset vil ulike stressignaler kunne påvirke denne delen av nervesystemet og dette kan igjen påvirke fordøyelsen vår ved at foreksempel tarmbevegelsene nedjusteres og fordøyelsesprossessen vil gå saktere. Når vi mennesker er stresset vil kroppen aktivere del delen av nervesystemet som er viktig for å komme seg ut av en stresset situasjon og nedregulere andre mekanismer som blant annet fordøyesen. Kronisk stress kan derfor endre fordøyelsen over tid, og dermed gi ulike fordøyelseslidelser. Bildet under viser noen av effektene kronisk stress har på kroppen hvor vi er i en såkalt “fight mode” over lengre tid.

Behandling av funksjonelle mage-tarm lidelser

Dersom det foreligger mageproblemer uten en spesifikk årsak er det en viktig del av behandlingen å se på ulike stressfaktorer, i tillegg til å prøve å kartelgge om det foreligger annen sykdom som for eksmpel matallergi eller intolleranse til grunn. Det er viktig å se på hvilke faktorer som kan ha påvirket personens psykososiale forhold over tid, og eventuelt ha økt stressnivåene i hverdagen. Dersom man har opplevd mye stress kan psykologisk eller kognitiv behandling være til hjelp for mageproblemene. Mange vet  ikke at følelser og stress kan ha en såpass stor innvirkning på fordøyelsen, men det er altså en viktig faktor for blant annet behandling og utredning av irritabel tarm og andre mageproblemer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *