Andre typer diabetes: MODY & LADA

To typer diabetes det ikke blir snakket mye om er LADA og MODY. Visste du at så mye som 10% av de diagnostisert med diabetes type 2 faktisk har LADA i stedet? Mer om dette får du vite i dette innlegget, samt historien om muligens verdens yngste diagnostisert med diabetes type 2!   PS: innlegget kan til […]

Diabetes type 2

Diabetes type 2 er trolig den formen av diabetes de fleste kjenner til, og det er denne formen som er tilknyttet livsstil og sukkerinntak. Sykdommen karakteriseres av et vedvarende høyt blodsukker, grunnet mangel på hormonet insulin. Sykdommen er anslått å være utbredt blandt ca 5 % av befolkningen, men det regnes med at ca 5 […]

Svangerskapsdiabetes

De fleste har nok hørt om og/eller kjenner til diabetes type 1 og type 2, som vi har skrevet om tidligere. Noen typer diabetes som er mindre kjent er blant annet svangerskapsdiabetes, LADA og MODY. Svangerskapsdiabetes skal du få lese mer om i dette innlegget, mens mer om LADA og MODY kommer i et nytt innlegg senere.  […]