Kort om motivasjon og målsettinger

Å gjennomføre en livsstilsendring er vanskelig. Enten det er snakk om å gå ned i vekt, opp i vekt, spise sunnere, begynne å trene, slutte å røyke eller andre ting, er en fellesfaktor at det krever motivasjon. Denne motivasjonen er noe mange sliter med å finne og det å sette seg riktige mål er viktig.

Motivasjon

Når det er snakk om en livsstilsendring er det viktig med motivasjon. Man skiller ofte mellom indre og ytre motivasjon. Det er ikke spesielt motiverende dersom noen forteller deg at du bør endre noe dersom du ikke ser gevinsten i det selv. Dersom man skal gjennomføre en livsstilsendring må motivasjonen komme innenifra. Hvorfor skal akkurat DU gjøre dette?

For at man skal klare å gjennomføre en endring må man ha lyst selv. Det kan derfor være viktig å tenke gjennom hva du faktisk vil oppnå med endringen og tenkte på hva dette gjør for akkurat deg. Prøv å se litt bort ifra hvorfor venninnen din, moren din, PT’en din, legen din eller andre ønsker at du skal endre noe, men fokuser heller på hva du selv vil oppnå og hvilken effekt dette vil ha for deg i hverdagen.

Målsettinger

Det å skulle sette seg mål er trolig vanskeligere enn mange tror. Stadig hører vi om de som ikke skal spise godteri på 100 dager, eller de som går fra å trene en gang i måneden til å skulle trene fem ganger i uken. Dette er store og drastiske mål, og det vil derfor trolig virke både lite motiverende, samtidig som det ofte også er lite gjennomførbart. Dersom vi setter oss slike mål og sannsynligvis ikke lykkes, vil skuffelsen bli større enn om vi setter oss mindre mål, og faktisk oppnår disse. Ved en livsstilsendring kan det være lurt å sette seg små delmål hele tiden. Et overordnet stort mål bør man selvfølgelig også ha. Alle delmålene bør føre frem til, eller munn ut i, det større delmålet. Det er også lurt å sette seg veldig spesifikke mål, som er direkte gjennomførbare innen en kort tidsperiode.

Hvordan sette mål?

Når du skal sette deg mål er det viktig å ta utgangspunkt i din situasjon og ingen andres. Hvordan ser din situasjon ut i dag og hva vil du oppnå? Et stort mål for mange kan være å begynne å spise sunnere. Men hva vil egentlig dette si? Her kan det være lurt å spesifisere målet, da alle har ulikt utganspunkt. Noen spiser generelt sunnere enn andre, noen trener allerede mer enn andre, og man kan derfor ikke ha like mål. Dersom du er en person som generelt mener du spiser usunt er det lurt å spesifisere hvorfor. Spiser du for eksempel lite grønnsaker og frukt kan målet være å ha èn grønnsak til middagen hver dag i to uker. Dette høres kanskje lite ut, men det vil allikevel utgjøre en stor forskjell om du går fra å ikke spise noen grønnsaker fra før. Dette er også noe som vil være direkte gjennomførbart, og etter disse to ukene vil da mestringsfølelsen komme, og et nytt delmål kan settes.

Ved å finne riktig motivasjon og ved å sette seg slike delmål vil man trolig nå totalmålet sitt raskere enn om man begynner veldig bredt med noe som er totalt uvant fra en tidligere situasjon. Dette gjelder både for trening og kosthold, og er viktig å ha i bakhodet ved livsstilsendringer 🙂

17 thoughts on “Kort om motivasjon og målsettinger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *